Enviaments i devolucions

Plaç d'entrega


El plaç d'entrega és d'entre 3 i 5 dies laborables. Les entregas es realitzaran únicament de dilluns a divendres. Tots els nostres productes són enviats per Zeleris, una empresa de missatgeria urgent amb una trajectòria i una alta qualitat en el servei que dóna confiança i garantia de qualitat.  

Les comandes es preparen de dilluns a divendres de 9:00 a 18:30 hores. Les comandes rebudes fora d'aquest horari es prepararan el següent dia laborable. No es realitzen enviaments en dissabte, diumenge i festius. 

Les entregues es realitzaran puntualment sota la responsabilitat de Zeleris. Una comanda es considera entregada quan el transportista entrega el/s paquet/s al client i aquest firma el document de recepció i entrega.

Despeses d'enviament

El cost dels enviaments a la península ibèrica és de 8€. Per a compres superior a 60€, Gastronòmic.cat es fa càrrec dels costos d'enviament. Per a compres fora de la Península Ibèrica, contacteu amb Gastronòmic.cat.

Els albarans i factures de les comandes s'enviaran per correu electrònic, però també podran ser consultats des del'espai del seu compte de Gastronòmic.cat.

Correspon al client verificar l'estat dels productes en la recepció i indicar totes les anomalies observades a l'albarà de recepció i entrega. 

Reclamació de comandes no entregades

Després de la recepció del correu electrònic de confirmació de la compra, si transcorregut un plaç raonable no has rebut els productes, pots posar-te en contacte amb el nostre equip d'Atenció al Client mitjançant qualsevol dels canals d'atenció al client que disposa Gastronòmic.cat (telèfon, correu electrònic, xarxes socials, formularis de contacte, xat en viu de la pàgina,...) per a poder solucionar les causes de la demora.  

Un cop rebuda la resposta a la reclamació, Gastronòmic.cat es posarà en contacte amb el client amb l'objectiu d'explicar les causes de la demora i trobar una solució consensuada al conflicte.

En cas de que Gastronòmic.cat no disposés de l'article adquirit, el consumidor seria informat d'aquesta falta de disponibilitat i es parlaria amb el client la possibilitat d'escollir un altre producte, abonar les sumes corresponents o retardar l'entrega de la comanda. 

Anul·lació de comandes

Si una vegada realitzada la compra es desitja anul·lar una comanda, no hi haurà inconvenient en la cancel·lació d'aquesta sempre i quan la comanda encara no hagi estat expedit i en un plaç màxim de 24 hores indicant-ho per escrit mitjançant el nostre formulari de contacte o bé per correu electrònic a info@gastronomic.cat.


Amunt